1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โรงแรมหาดเจ้าหลาว สิ่งอำนวยความสะดวก

โรงแรมหาดเจ้าหลาว ที่พักจันทบุรี รีสอร์ทจันทบุรี

 

โรงแรมหาดเจ้าหลาว โรงแรมบูมบูมรีสอร์ท หาดเจ้าหลาว มุ่งเน้นการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสัมมนา , ห้องอาหาร , สระว่ายน้ำ , บริการ Laundry Boom Boom Cafe เปิด 06.00 am. ปิด 23.00 pm. ห้อง Karaoke เปิด 19.00 pm. ปิด 01.00 pm. Room Service until 22.00 pm.

โรงแรมหาดเจ้าหลาว ที่พักจันทบุรี รีสอร์ทจันทบุรี